071 517 3847
Als patient aanmelden

Tandarts tarieven

Werkelijke kosten worden in overleg vastgesteld.


Code M/T Prestaties Info Tarief
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €13,50
A15 Oppervlakte verdoving €7,02
A20 Behandeling onder algehele narcose **


Code M/T Prestaties Info Tarief
B10 Introductie Roesje (lachgassedatie) €27,00
B11 Toediening Roesje (lachgassedatie) €27,00
B12 Overheadkosten Roesje (lachgassedatie) €34,82Code M/T Prestaties Info Tarief
C11 Periodieke controle €20,52
C13 Probleemgericht Consult €20,52
C22 Schriftelijke medische anamnese €20,52
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €97,18
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan €27,00
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €53,99
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s €**
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s €**
C76 Afgifte gezondheidsverklaring €**
C80 Mondzorg aan huis €16,20
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose €43,19
C85 Weekendbehandeling €16,20
C86 Avondbehandeling €20,52
C87 Nachtbehandeling €20,52
C90 Niet nagekomen afspraak €**


Code M/T Prestaties Info Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult €20,52
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €37,79
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €29,69
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten €45,50
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €97,18
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €140,37
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €183,57
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €226,76
E19 Insluiten calciumhydroxide per element per zitting €16,20
E31 Snij-/ hoektand €107,98
E32 Premolaar €151,17
E33 Molaar €194,37
E34 * Aanbrengen retrograde vulling €21,60
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie €75,59
E37 Kijkoperatie €64,79
E40 Directe pulpa-overkapping €27,00
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €10,80
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €21,60
E44 Verwijdering spalk €5,40
E45 Aanbrengen rubberdam €10,80
E51 Verwijderen van kroon of brug €32,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €27,00
45 Aanbrengen rubberdam €10,80
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €27,00
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €27,00
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade €37,79
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €27,00
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €43,19
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €75,59
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €48,59
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) €40,49
E64 Afsluiting van open wortelpunt €43,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €43,19
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €53,99
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €27,00
E85 Elektronische lengtebepaling €13,50
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €72,89
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €53,99
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €16,20
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €43,19
E97 * Uitwendig bleken per kaak €67,49
E98 Materialen voor thuisbleken €**


Code M/T Prestaties Info Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) €134,98
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie €86,38
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling €59,39
G10 Niet standaard beetregistratie €80,99
G11 Scharnierasbepaling €80,99
G12 Centrale relatiebepaling €75,59
G13 Protrale/laterale bepalingen €53,99
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €485,91
G15 Voor het behouden van beethoogte €27,00
G16 Therapeutische positiebepaling €27,00
G20 Beetregistratie intra-oraal €53,99
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding €53,99
G61 Instructie spieroefeningen €53,99
G62 * Occlusale spalk €145,77
G63 * Repositiespalk €215,96
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties €27,00
G65 * Indirect planmatig inslijpen €296,95
G66 Biofeedbacktherapie €48,59
G67 Behandeling triggerpoint €59,39
G69 * Opbeetplaat €59,39
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €269,95
G72 Controlebezoek MRA €27,00
G73 * Reparatie MRA met afdruk €43,19


Code M/T Prestaties Info Tarief
H11 Trekken tand of kies €40,49
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant €30,23
H21 Kosten hechtmateriaal €5,76
H26 Hechten weke delen €59,39
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €64,79
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €48,59
H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje €32,39
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €64,79
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €86,38
H44 Primaire antrumsluiting €59,39
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €16,20
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €75,59
H60 Marsupialisatie €75,59
H65 Primaire sluiting €145,77
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €75,59
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €145,77
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €102,58
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €172,77
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B. €53,99


Code M/T Prestaties Info Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie €70,19
J02 Verlengd onderzoek implantologie €107,98
J03 * Proefopstelling €145,77
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €48,59
J06 Vrijleggen foramen mentale €32,39
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik €**
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond €21,60
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €259,15
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €161,97
J11 Prepareren donorplaats €145,77
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €156,57
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting €75,59
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €91,78
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft €91,78
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte €140,37
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad €64,79
J19 Toeslag esthetische zone €210,56
J20 * Plaatsen eerste implantaat per kaak €145,77
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, dezelfde wond €75,59
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond €124,18
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) €80,99
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond €27,00
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond €48,59
J26 Moeizaam verwijderen implantaat €178,17
J27 * Vervangen implantaat €210,56
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste €113,38
J31 Volgende bindweefseltransplantaat €53,99
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef €124,18
J40 * Twee magneten/drukknoppen €167,37
J41 * Elke volgende magneet, drukknop €37,79
J42 Staaf tussen twee implantaten €221,36
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €70,19
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €27,00
J50 * Boven- en onder klikgebit €556,10
J51 * Onder-klikgebit €361,74
J52 * Boven -klikgebit €361,74
J53 * Omvorming klikgebit €107,98
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €140,37
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €161,97
J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €91,78
J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €118,78
J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €145,77
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €59,39
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €97,18
J70 * Opvullen zonder staafdemontage €151,17
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €188,97
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €215,96
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €242,96
J74 * Reparatie zonder staafdemontage €59,39
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €113,38
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €140,37
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €167,37
J97 Overheadkosten implantaten €196,26
J98 Overheadkosten pre-implantologische €111,07


Code M/T Prestaties Info Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie €12,10
M02 Consult voor evaluatie van preventie €12,10
M03 Gebitsreiniging €12,10
M05 Beslijpen en/ of behandelen melkelement €24,30
M10 Fluoride applicatie, methode I €27,00
M20 Fluoride applicatie, methode II €21,60
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €16,20
M61 * Mondbeschermer €24,30


Code M/T Prestaties Info Tarief
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw €37,79
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw €80,99
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw €53,99
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw €80,99
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit €37,79
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk €16,20
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk €43,19
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €80,99
P14 Individuele afdruk met randopbouw €59,39
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €161,97
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €53,99
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €16,20
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak €161,97
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak €215,96
P27 Reoccluderen €53,99
P28 Naregistratie en remounten €53,99
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese €43,19
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €350,94
P31 * Wortelkap met stift €134,98
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls €80,99
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €53,99
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen €221,36
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen €302,35
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw €27,00
P37 Frontopstelling in aparte zitting €32,39
P38 Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur €59,39
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone €80,99
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element €13,50
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €27,00
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €27,00
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €32,39
P45 * Noodkunstgebit €107,98
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw €37,79
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw €80,99
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw €53,99
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw €80,99
P56 Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit €37,79
P57 * Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk €16,20
P58 * Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk €43,19
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €32,39
P65 Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit €27,00
P70 * Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage €151,17
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk €43,19
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk €43,19


Code M/T Prestaties Info Tarief
R08 * Eenvlaks composiet inlay €64,79
R09 * Tweevlaks composiet inlay €124,18
R10 * Drievlaks composiet inlay €161,97
R11 * Eenvlaksinlay €97,18
R12 * Tweevlaksinlay €151,17
R13 * Drievlaksinlay €215,96
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin €27,00
R24 * Kroon €237,56
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd €64,79
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening €53,99
R31 Opbouw plastisch materiaal €32,39
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €53,99
R33 * Gegoten opbouw, directe methode €107,98
R40 * Eerste brugtussendeel €161,97
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €80,99
R46 * Brugverankering, per anker €53,99
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €134,98
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €27,00
R55 * Gipsslot met extra afdruk €27,00
R60 * Plakbrug zonder preparatie €107,98
R61 * Plakbrug met preparatie €161,97
R65 Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendee €37,79
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €21,60
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €59,39
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond €59,39
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal €32,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje €21,60
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €21,60
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug €53,99
R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €27,00
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €27,00
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €64,79
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €107,98
R80 * Temporaire, eerste voorziening €27,00
R85 * Temporaire, volgende voorziening €10,80
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk €**


Code M/T Prestaties Info Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €143,07
T12 Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus €156,57
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element €29,15
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element €21,60
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €83,69
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €97,18
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €43,19
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts €75,59
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist €56,69
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts €109,06
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist €82,07
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts €145,23
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist €109,06
T57 Toepassing lokaal medicament €80,99
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus €143,07
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €156,57
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen €175,47
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €269,95
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) €323,94
T73 Directe post-operatieve zorg, kort €53,99
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid €145,23
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €140,37
T76 Tuber- of retromolaarplastiek €67,49
T80 Tandvleestransplantaat €116,08
T81 Tuber- of retromolaarplastiek €94,48
T82 Tandvleescorrectie per element €51,29
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) €134,98
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €323,94
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element €107,98
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €175,47
T87 Kroonverlenging per element €175,47
T88 Kroonverlenging per sextant €323,94
T89 Directe postoperatieve zorg, kort €53,99
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €145,23
T91 Pocketregistratie €32,39
T92 Parodontiumregistratie €64,79
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €**
T94 Behandeling tandvleesabces €72,89
T95 * (Draad)Spalk €21,60


Code M/T Prestaties Info Tarief
U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten €12,10
U10 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten €145,23


Code M/T Prestaties Info Tarief
V11 Eénvlaksvulling €21,60
V12 Tweevlaksvulling €35,09
V13 Drievlaksvulling €45,89
V14 Kroon van plastisch materiaal €64,79
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €64,79
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling €10,80
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling €21,60
V30 Fissuurlak eerste element €24,30
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting €13,50
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament €5,40
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €10,80
V60 Indirecte pulpa-overkapping €16,20
V70 * Parapulpaire stift €10,80
V80 * Wortelkanaalstift €18,90
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €8,10


Code M/T Prestaties Info Tarief
X10 Kleine röntgenfoto €15,12
X21 Kaakoverzichtsfoto €64,79
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €64,79
X24 Schedelfoto €29,15
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto €129,58
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €53,99


Code M/T Prestaties Info Tarief
Z10 * Abonnement categorie A €7,02
Z20 * Abonnement categorie B €10,80
Z30 * Abonnement categorie C €14,58
Z40 * Abonnement categorie D €17,82
Z50 * Abonnement categorie E €21,60
Z60 * Abonnement categorie F €5,94


Veel gestelde vragen

veelgestelde vragen

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief

Promoot en like ons!

Contact

Dental Care Leiden
Warmonderweg 25
2334AB Leide

Over Tandartsenpraktijk Dental Care Leiden

Openingstijden

Maandag08:00 - 17:00
Dinsdag08:00 - 17:00
Woensdag08:00 - 17:00
Donderdag08:00 - 17:00
Vrijdag08:00 - 12:00
Zaterdag08:00 - 17:00
ZondagGesloten

Neem contact op

Onze partners

   
Klanten
Met een
8,8 / 10