071 517 3847
Als patient aanmelden

Tandarts tarieven

Werkelijke kosten worden in overleg vastgesteld.


Code M/T Prestaties Info Tarief
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €14,33
A15 Oppervlakte verdoving €7,45
A20 Behandeling onder algehele narcose **


Code M/T Prestaties Info Tarief
B10 Introductie Roesje (lachgassedatie) €28,66
B11 Toediening Roesje (lachgassedatie) €28,66
B12 Overheadkosten Roesje (lachgassedatie) €35,77Code M/T Prestaties Info Tarief
C11 Periodieke controle €21,78
C13 Probleemgericht Consult €21,78
C22 Schriftelijke medische anamnese €21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €103,16
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan €28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €57,31
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s €**
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s €**
C76 Afgifte gezondheidsverklaring €**
C80 Mondzorg aan huis €17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose €45,85
C85 Weekendbehandeling €21,78
C86 Avondbehandeling €21,78
C87 Nachtbehandeling €21,78
C90 Niet nagekomen afspraak €**


Code M/T Prestaties Info Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult €21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €31,52
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten €46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €240,71
E19 Insluiten calciumhydroxide per element per zitting €17,19
E31 Snij-/ hoektand €114,62
E32 Premolaar €160,47
E33 Molaar €206,32
E34 * Aanbrengen retrograde vulling €22,92
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie €80,24
E37 Kijkoperatie €68,77
E40 Directe pulpa-overkapping €28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €11,46
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €22,92
E44 Verwijdering spalk €5,73
E45 Aanbrengen rubberdam €11,46
E51 Verwijderen van kroon of brug €34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €28,66
45 Aanbrengen rubberdam €11,46
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade €40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €28,66
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €45,85
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €51,58
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) €42,98
E64 Afsluiting van open wortelpunt €45,85
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €45,85
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €28,66
E85 Elektronische lengtebepaling €14,33
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €77,37
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €57,31
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €17,19
E97 * Uitwendig bleken per kaak €71,64
E98 Materialen voor thuisbleken €**


Code M/T Prestaties Info Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) €143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie €91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling €63,04
G10 Niet standaard beetregistratie €85,97
G11 Scharnierasbepaling €85,97
G12 Centrale relatiebepaling €80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen €57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €515,81
G15 Voor het behouden van beethoogte €28,66
G16 Therapeutische positiebepaling €28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal €57,31
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding €57,31
G61 Instructie spieroefeningen €57,31
G62 * Occlusale spalk €154,74
G63 * Repositiespalk €229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties €28,66
G65 * Indirect planmatig inslijpen €315,22
G66 Biofeedbacktherapie €51,58
G67 Behandeling triggerpoint €63,04
G69 * Opbeetplaat €63,04
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €286,56
G72 Controlebezoek MRA €28,66
G73 * Reparatie MRA met afdruk €45,85


Code M/T Prestaties Info Tarief
H11 Trekken tand of kies €42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant €32,09
H21 Kosten hechtmateriaal €5,92
H26 Hechten weke delen €63,04
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €51,58
H41 Verwijderen van het tongriempje of lipbandje €34,39
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €91,70
H44 Primaire antrumsluiting €63,04
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €17,19
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €80,24
H60 Marsupialisatie €80,24
H65 Primaire sluiting €154,74
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €183,40
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B. €57,31


Code M/T Prestaties Info Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie €63,56
J02 Verlengd onderzoek implantologie €97,79
J03 * Proefopstelling €132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €44,00
J06 Vrijleggen foramen mentale €29,34
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik €**
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond €19,56
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €234,69
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €146,68
J11 Prepareren donorplaats €132,01
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €141,79
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting €68,45
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €83,12
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft €68,45
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte €127,12
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad €58,67
J19 Toeslag esthetische zone €63,56
J20 * Plaatsen eerste implantaat per kaak €223,44
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, dezelfde wond €75,59
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond €124,18
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) €73,34
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond €27,00
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond €48,59
J26 Moeizaam verwijderen implantaat €178,17
J27 * Vervangen implantaat €223,44
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste €113,38
J31 Volgende bindweefseltransplantaat €53,99
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef €112,45
J40 * Twee magneten/drukknoppen €151,57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop €34,23
J42 Staaf tussen twee implantaten €200,46
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €63,56
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €24,45
J50 * Boven- en onder klikgebit €503,60
J51 * Onder-klikgebit €327,58
J52 * Boven -klikgebit €327,58
J53 * Omvorming klikgebit €97,79
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €127,12
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €146,68
J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €83,12
J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €107,56
J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €132,01
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €88,01
J70 * Opvullen zonder staafdemontage €136,90
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €171,13
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €195,57
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €220,02
J74 * Reparatie zonder staafdemontage €53,78
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €102,68
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €127,12
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €167,37
J97 Overheadkosten implantaten €171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische €97,25


Code M/T Prestaties Info Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie €12,10
M02 Consult voor evaluatie van preventie €12,85
M03 Gebitsreiniging €12,85
M05 Beslijpen en/ of behandelen melkelement €25,79
M10 Fluoride applicatie, methode I €27,00
M20 Fluoride applicatie, methode II €21,60
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €17,19
M61 * Mondbeschermer €25,79


Code M/T Prestaties Info Tarief
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw €40,12
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw €85,97
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw €57,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw €85,97
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit €40,12
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk €17,19
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk €45,85
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €85,97
P14 Individuele afdruk met randopbouw €63,04
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €63,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €17,19
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak €171,94
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak €229,25
P27 Reoccluderen €57,31
P28 Naregistratie en remounten €57,31
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese €45,85
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €372,53
P31 * Wortelkap met stift €143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls €85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €57,71
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen €234,98
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen €320,95
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw €28,66
P37 Frontopstelling in aparte zitting €34,39
P38 Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur €63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone €85,96
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element €14,33
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €34,39
P45 * Noodkunstgebit €114,62
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw €40,12
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw €85,97
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw €57,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw €85,97
P56 Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit €40,12
P57 * Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk €17,19
P58 * Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk €45,85
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €34,39
P65 Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit €28,66
P70 * Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage €160,47
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk €45,85
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk €45,85


Code M/T Prestaties Info Tarief
R08 * Eenvlaks composiet inlay €68,77
R09 * Tweevlaks composiet inlay €131,82
R10 * Drievlaks composiet inlay €171,94
R11 * Eenvlaksinlay €103,16
R12 * Tweevlaksinlay €160,47
R13 * Drievlaksinlay €229,25
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin €28,66
R24 * Kroon €252,17
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd €68,77
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening €51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal €57,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €57,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode €114,62
R40 * Eerste brugtussendeel €171,94
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €85,97
R46 * Brugverankering, per anker €57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €143,28
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €28,66
R55 * Gipsslot met extra afdruk €28,66
R60 * Plakbrug zonder preparatie €114,62
R61 * Plakbrug met preparatie €171,94
R65 Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendee €40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €22,92
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €63,04
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond €63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal €34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje €22,92
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €22,92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug €57,31
R76 Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €28,66
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €68,77
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €114,62
R80 * Temporaire, eerste voorziening €28,66
R85 * Temporaire, volgende voorziening €11,46
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk €**


Code M/T Prestaties Info Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus €166,21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element €30,95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element €22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €45,85
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts €75,59
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist €60,18
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts €109,06
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist €82,07
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts €154,17
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist €109,06
T57 Toepassing lokaal medicament €61,90
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus €151,88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €156,57
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen €186,27
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €286,56
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) €343,87
T73 Directe post-operatieve zorg, kort €57,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid €154,17
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek €71,64
T80 Tandvleestransplantaat €123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek €100,30
T82 Tandvleescorrectie per element €54,45
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) €143,28
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €343,87
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element €114,62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €186,27
T87 Kroonverlenging per element €186,27
T88 Kroonverlenging per sextant €343,87
T89 Directe postoperatieve zorg, kort €57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €154,17
T91 Pocketregistratie €34,39
T92 Parodontiumregistratie €68,77
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €**
T94 Behandeling tandvleesabces €77,37
T95 * (Draad)Spalk €22,92


Code M/T Prestaties Info Tarief
U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten €15,06
U10 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten €145,23


eenvlaks

Code M/T Prestaties Info Tarief
V11 Eénvlaksvulling €24,07
V12 Tweevlaksvulling €38,40
V13 Drievlaksvulling €49,86
V14 Kroon van plastisch materiaal €69,92
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €68,77
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling €10,80
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling €21,60
V30 Fissuurlak eerste element €25,79
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting €14,33
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament €5,73
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €11,46
V60 Indirecte pulpa-overkapping €16,20
V70 * Parapulpaire stift €11,46
V80 * Wortelkanaalstift €20,06
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €8,60


Code M/T Prestaties Info Tarief
X10 Kleine röntgenfoto €16,05
X21 Kaakoverzichtsfoto €68,77
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €68,77
X24 Schedelfoto €30,95
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto €194,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €57,31


Code M/T Prestaties Info Tarief
Z10 * Abonnement categorie A €7,45
Z20 * Abonnement categorie B €11,46
Z30 * Abonnement categorie C €15,47
Z40 * Abonnement categorie D €18,91
Z50 * Abonnement categorie E €22,92
Z60 * Abonnement categorie F €6,30


Veel gestelde vragen

veelgestelde vragen

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief

Promoot en like ons!

Contact

Dental Care Leiden
Warmonderweg 25
2334AB Leide

Over Tandartsenpraktijk Dental Care Leiden

Openingstijden

Maandag08:00 - 17:00
Dinsdag08:00 - 17:00
Woensdag08:00 - 17:00
Donderdag08:00 - 17:00
Vrijdag08:00 - 12:00
Zaterdag08:00 - 17:00
ZondagGesloten

Neem contact op

Onze partners

   
Klanten
Met een
8,8 / 10