071 517 3847
Als patient aanmelden

Betalingen

Betalen & Fa-med

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandarts.

Wij proberen in het belang van verzekering en verzekerde binnen het door de verzekering gestelde budget te blijven. Daarom is het van belang de praktijk cq tandarts op de hoogte te houden van uw verzekeringsvoorwaarden, en eventuele wijzigingen.

Gelieve na elke behandeling direct te betalen.

Vragen over uw rekening?

Wij zijn in onze praktijk liever met u bezig, dan met onze administratie. Daarom hebben wij de facturering aan Fa-med uitbesteed.

Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Fa-med. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u middels onderstaande gegevens contact met Fa-med opnemen.

Algemene betalingsvoorwaarden Fa-med

Het betalingstraject van Fa-med is als volgt:

Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.800 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.
Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Contactgegevens Fa-med

Fa-med
Website: www.notavanfamed.nl
E-mail: contactcenter@famed.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 18:00 uur.
Telefoon algemene vragen: 0900 – 0885 (€ 0,15 per minuut)
Telefoon duplicaatnota aanvragen: 0900 – 0882 (€ 1,30 per gesprek)

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Ook is het mogelijk met de tandarts in overleg een behandelcontract af te sluiten


Veel gestelde vragen

veelgestelde vragen

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief

Promoot en like ons!

Contact

Dental Care Leiden
Warmonderweg 25
2334AB Leide

Over Tandartsenpraktijk Dental Care Leiden

Openingstijden

Maandag08:00 - 17:00
Dinsdag08:00 - 17:00
Woensdag08:00 - 17:00
Donderdag08:00 - 17:00
Vrijdag08:00 - 12:00
Zaterdag08:00 - 17:00
ZondagGesloten

Neem contact op

Onze partners

   
Klanten
Met een
8,8 / 10